Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ συμμετείχε στην Διημερίδα με θέμα: ‘Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς’, που διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποσκοπούσε στην παρουσίαση ερευνητικών προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, από φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, και οι πλημμύρες.

Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αθήνα, στις 2 – 3 Απριλίου 2024,  και το ΙΘΑΒΙΠΕΥ συμμετείχε με την παρουσίαση: ‘Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες μέσω της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS’, στην ενότητα «Πλημμύρες», από τον Δρ. Ηλία Δημητρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό δελτίο