Δράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Λιμνίων της Κρήτης (MEDPONDS) 

Logo_LIFE04NAT_GR_000105_MEDPONDS_anim

Τα ”Μεσογειακά Εποχικά Τέλματα” (ΜΕΤ) ή λιμνία, είναι εποχικοί υγρότοποι, οικότοποι προτεραιότητας για προστασία (κωδικός δικτύου Natura: 3170*) και εξαιρετικής οικολογικής σημασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (‘Habitats’ Directive 92/43/EEC).

Οι οικότοποι αυτοί, είναι συνήθως μικροί σε έκταση, εμφανίζουν ιδιαιτερότητες και φιλοξενούν σημαντικό αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας, με σπάνια και ενδημικά είδη για το υγρό και το ξηρό περιβάλλον. Τα συναντούμε σε μικρά βυθίσματα του εδάφους τα οποία συγκεντρώνουν νερό κατά τη χειμερινή περίοδο και συνήθως αποξηραίνονται, κυρίως λόγω εξάτμισης, κατά τη θερινή περίοδο. Η μικρή τους έκταση και η περιοδικότητα στην υδροπερίοδο τους έχουν οδηγήσει στο να παραμελείται η αξία τους, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται συρρίκνωση ή και εξαφάνιση τους, λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχονται από διάφορες δραστηριότητες.

perigrafi results photos             contacts
draseis partners links

 


LIFElogo logo_natura2000                     hcmr logoMAICH EVDILOSLOGO