ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
__________________________________________

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΛΙΜΝΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ (Life – Φύση 2004)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων/ΕΛΚΕΘΕ (Δρ. Ν. Σκουλικίδης)
Συντονιστής: Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων/ΕΛΚΕΘΕ (Δρ. Η. Δημητρίου)

Εταίροι: – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Δ/ντής Δρ. Α. Νικολαϊδης)
– Εύδηλος, Μη Κερδοσκοπική Αναπτυξιακή Εταιρία (Καθηγ. Ν. Μάργαρης)

Συμμετέχοντες: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τοπικοί Φορείς

– Πολυτεχνείο Κρήτης (Αν. Καθηγ. Ν. Νικολαϊδης)
– Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ( Κ. Τσακίρης, Περιβαλλοντική ομάδα)
– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αν. Καθ. Δημόπουλος Π. – Prof. Bermeier E.)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ενωση και οι Εταίροι του Εργου