Οι παραπάνω τιμές αφορούν την πιο πρόσφατη, διαθέσιμη μέτρηση του σταθμού. Όλες οι τιμές είναι μέσες ημερήσιες εκτός της ημερήσιας βροχής και των τελευταίων 30 ημερών που είναι αθροιστικές.