Συνέντευξη ερευνήτριας του ΙΘΑΒΙΠΕΥ/ ΕΛΚΕΘΕ Δρ Παρασκευής Καραχλέ στο EURONEWS πλαίσιο του OCEAN CALLS.

Στη συνέντευξη συμμετέχει και ο Dr João Canning-Clode, πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ICES-Intentional Transfers of Marine Organisms.

(Read more …)