Δείτε τα ανανεωμένα dashboards με τα δεδομένα των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων που έχουν εγκαταστήσει επιστήμονες του Ινστιτούτου, σε ποταμούς της χώρας: https://hydro-stations.hcmr.gr/

Έχουν προστεθεί dashboards:

1) με τις ημερήσιες ειδοποιήσεις – υπερβάσεις ορίων ασφαλείας: https://hydro-stations.hcmr.gr/ημερήσια-alerts/

 

2) με την πιο πρόσφατη μέτρηση για κάθε παράμετρο και σταθμό: https://hydro-stations.hcmr.gr/τελευταία-μέτρηση/

 

3) καθώς επίσης και χάρτες συχνότητας τιμών (heat maps) που δείχνουν την συνολική κατανομή των μετρήσεων ανά μήνα και σταθμό, για το τελευταίο έτος: https://hydro-stations.hcmr.gr/διαλ-οξυγόνο-2/

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://hydro-stations.hcmr.gr/