Πραγματοποιήθηκε, στις 7/12/2018, επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών από Λύκεια των περιοχών Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Φιλαδέλφιας, στη λίμνη Κουμουνδούρου, με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του έργου Open Eliot.

Οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε μετρήσεις πεδίου για την ποιότητα νερού της λίμνης και παρέδωσαν στον υπεύθυνο του έργου έναν πρότυπο σταθμό παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων, προκειμένου να τον ενσωματώσει στο δίκτυο αυτόματων σταθμών περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept