Συμμετοχή ΙΘΑΒΙΠΕΥ στο 5ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον στο ΓΠΑ

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ / ΕΛΚΕΘΕ συμμετείχε σε ειδική συνεδρία που διοργανώθηκε στα πλαίσια του «5ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον». Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2024 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια: πως οι νέες γεωχωρικές τεχνολογίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις».

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε από την Ίριδα Μάινα, η οποία παρουσίασε παραδείγματα θεματικών που εμπίπτουν στη χρήση νέων γεωχωρικών τεχνολογιών με ραγδαία εφαρμογή στους τομείς της έρευνας για την αλιεία. … … (Read more)