Δελτίο Τύπου: Ευρωπαίοι ερευνητές αναπτύσσουν νέο NEAT λογισμικό για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

Το νέο λογισμικό ονομάζεται NEAT: Nested Environmental status Assessment Tool. To NEAT, είναι ένα εργαλείο εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και όπως λέει ο Angel Borja, εμπειρογνώμονας σε θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας από τον ερευνητικό φορέα AZTI της Ισπανίας και συντονιστής του ευρωπαϊκού Eρευνητικού προγράμματος DEVOTES, “το ΝΕΑΤ επιτρέπει την εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης των Ευρωπαϊκών θαλασσών με έναν ολοκληρωμένο τρόπο”.   “Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας 23 εταίρων, από 14 χώρες, μετά από τέσσερα χρόνια έρευνας στη Βαλτική, τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα», λέει ο Angel Borja. «Η έρευνά μας είναι σημαντική για τη βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς και των αλλαγών λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Το NEAT έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την αξιολόγηση των θαλάσσιων περιοχών από τις περιβαλλοντικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, τις περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες και την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Ενσωματώνει ένα προηγούμενο εργαλείο που περιλαμβάνει πάνω από 500 δείκτες που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Press Release                    “NEAT” tool                    Brochure                    DEVOTES Project