Συμμετοχή ΙΘΑΒΙΠΕΥ στην συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής με θέμα τις Πλημμύρες

Plimmires

Δείτε το ακόλουθο βίντεο
(στα χρονικά διαστήματα 1.01.14 – 1.11.30 και 2.26.00 – 2.29.05)


Διαβάστε την παρουσίαση “Η διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην Ελλάδα”