Το πρόγραμμα «Water matters – Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ολοκληρώνει τον κύκλο εργασιών του στο τέλος Απριλίου!

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται Υβριδική Ημερίδα για την προβολή και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου την Τετάρτη 24 Απριλίου από τις 10:30-14:30.

Η ημερίδα φέρει τον τίτλο: Sustainable water management: problems, challenges and solutions και θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Αμφιτρίτη του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής.

PRESS RELEASE           POSTER          AGENDA