Η καταιγίδα Ιανός που από χτες πλήττει την χώρα μας έχει οδηγήσει στην άνοδο της στάθμης των ποταμών αυξάνοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο εντός και εκτός αστικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, στο δίκτυο των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, από χτες το βράδυ παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της στάθμης στους ποταμούς: Σπερχειός Στερεάς Ελλάδας, Πηνειός Θεσσαλίας και Ληθαίος Τρικάλων με στάθμες που κυμαίνονταν από περίπου 1 – 4 μέτρα.Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει την κατάσταση της στάθμης υδάτων, στις 18/09/2020 και ώρα 22.10

Σήμερα το πρωί (19/09/2020, ώρα 09.30), η στάθμη στον Πηνειό Θεσσαλίας έφτασε τα 3,4 μέτρα στην θέση Νομή Τρικάλων ενώ και στην θέση Γεφ. Γιάννουλη στην Λάρισα προσέγγισε τα 2 μέτρα.

Ο ποταμός Σπερχειός στην Στερεά Ελλάδα, στις θέσεις Λουτρά Υπάτης και Ανθήλη παρουσίασε άνοδο της στάθμης κατά την διάρκεια της νύχτας, με τιμές που ξεπέρασαν τα 1,2 και 2,3 μέτρα αντίστοιχα.


Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει την κατάσταση της στάθμης των ποταμών, στις 19/09/2020 και ώρα 09.30

Αυτή την στιγμή (19/09/2020 και ώρα 13.30) η στάθμη στον Πηνειό Τρικάλων έχει ξεπεράσει τα 4 μέτρα ενώ και στην θέση Γεφ. Γιάννουλη (Λάρισα), εμφανίζει ανοδική τάση.Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει την κατάσταση της στάθμης των ποταμών, στις 19/09/2020 και ώρα 14.00

Στις υπόλοιπες θέσεις ποταμών, με εξαίρεση τον Πηνειό Θεσσαλίας, οι στάθμες φαίνονται να υποχωρούν αλλά το φαινόμενο εξελίσσεται και χρειάζεται επαγρύπνιση ενώ υπάρχουν και πολλές περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πλημμύρας οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω δίκτυο παρακολούθησης αυτόματων σταθμών.

Δείτε συνολικά τις στάθμες των ποταμών του δικτύου αυτόματων σταθμών του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ σε διαδραστικά γραφήματα εδώ: hydro-stations.hcmr.gr/στάθμη/

Για να ενημερώνεστε για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων ποταμών από το δίκτυο αυτόματων σταθμών του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα: https://hydro-stations.hcmr.gr/