Μεγάλη επιτυχία των ερευνητικών ομάδων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ: Δύο Εμβληματικές Ερευνητικές Προτάσεις του ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ, με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, είναι πρώτες προς χρηματοδότηση

Πρώτες προς χρηματοδότηση στην αντίστοιχη διαθεματική περιοχή, με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, οι δύο Εμβληματικές Ερευνητικές Προτάσεις που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση της ΓΓΕΚ «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», στις οποίες συμμετείχε το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), εγκαινιάζοντας νέες, πρωτοποριακές συνεργασίες, …

Διαβάστε περισσότερα εδώ