Στα πλαίσια του έργου “MARISCA” θα πραγματοποιηθούν:

  1. (06.03.2017)  Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “MARISCA” στην Αθήνα.  Πληροφορίες
  2. (11.03.2017)   Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “MARISCA” – αλληλεπίδραση με τοπικούς φορείς του ΒΑ Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  Πληροφορίες