Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, με την συνεργασία του Δήμου Λαμιέων, διοργανώνουν Ημερίδα
με θέμα: Αλιευτική διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, ώρα 09.00 π.μ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαμιέων, Λεωνίδου 9 – 11 (3ος όροφος)

Πληροφορίες