Πρόσκληση σε Ημερίδα – Συνάντηση Εργασίας για την διαχείριση φραγμάτων και φραγμών στη συνεκτικότητα των ποταμών
Η συνάντηση οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό έργο AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) και με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ.,
στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 119 Μεσογείων στην Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ          POSTER ΗΜΕΡΙΔΑΣ