Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ συμμετείχε ενεργά στο πρώτο διήμερο Συνέδριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΥπΑΑΤ), με τίτλο «Γαλάζιοι Ορίζοντες» στην ελληνική αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στον αλιευτικό τουρισμό (https://www.synedrioalieias.gr/synedrio/). Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στις 24-25 Φεβρουαρίου 2024, με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, τόσο από πλευράς Υπουργείου, όσο και από τους εμπλεκόμενους με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ερευνητικούς και άλλους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο