Μία σημαντική διάκριση για το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) πέτυχαν δύο Ερευνητές του. Ο Διευθυντής Ερευνών ΙΘΑΒΙΠΕΥ Νικόλαος Θ. Σκουλικίδης (Βιογεωχημικός), στην κατηγορία career-long data, και ο Κύριος Ερευνητής Ιωάννης Καραούζας (Υδροβιολόγος), στην κατηγορία single-year data (2022), από τον Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ, κατατάχθηκαν στον κατάλογο των επιστημόνων με την μεγαλύτερη επιδραστικότητα παγκοσμίως (2%), μαζί με τέσσερεις άλλους Ερευνητές/τριες του ΕΛΚΕΘΕ, σε σύνολο μερικών εκατομμυρίων επιστημόνων.

Πρόκειται για την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2023 και αφορά τη συνεισφορά των επιστημόνων σε όλη την καριέρα τους (Ioannidis, John P.A. (2023), “October 2023 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, Elsevier Data Repository, V6, doi:10.17632/btchxktzyw.6). Ο συνολικός κατάλογος των επιστημόνων, περιλαμβάνει όλες/ους τις/τους ερευνήτριες και ερευνητές του κόσμου που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε επιστημονικά άρθρα.